การประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านระบบ VDO Conference เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านระบบ VDO Conference

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 18:33 น.

 อ่าน 2,000

วันนี้ 5 พ.ย. 58 เวลา 14.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม ส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะทำงานจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOF DAD” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ในการประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดได้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติ ให้ตรวจสอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพที่ดีไม่ชำรุดเสียหาย และในช่วงนี้ที่มีการลงทะเบียนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้  ขอให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่อย่างเต็มที่

ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ขอให้จังหวัดได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพื้นที่เสด็จทรงงาน เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน และพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อนุชนรุ่นหลัง ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน และขอให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางปั่นจักรยาน การจราจร และการจัดรูปขบวนให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 ทั้งนี้ได้มีภาคเอกชน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองนักปั่นจักรยานและเจ้าหน้าที่โดยมอบบัตรและสิทธิประโยชน์ในส่วนของวันจัดกิจกรรม 11 ธันวาคม 2558 เวลา 06.00 น. – 12 ธันวาคม 2558 เวลา 06.00 น. ผลประโยชน์ อาทิ คุ้มครองการเสียชีวิต 500,000 บาท ทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท สูญเสียอวัยวะสำคัญ 500,000 บาท ค่ารักษา 50,000 บาท/คน/ครั้ง โดยไม่ต้องจ่ายเงินเอง

สุดท้ายขอให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทุกๆด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสมพระเกียรติ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกิจกรรมอันเป็นมงคล.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด