รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อเลโก้และบอกเล่าเรื่องราวจากจินตนาการ หัวข้อ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อเลโก้และบอกเล่าเรื่องราวจากจินตนาการ หัวข้อ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:26 น.

 อ่าน 2,454

ด้วยโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับรางวัลระดับชาติ ดังต่อไปนี้

 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อเลโก้
 
1. ด.ญ ทัศนีย์    ใสยันต์            ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
 
2. ด.ญ. จิติพร    บัวทอง           ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
 
3. ด.ญ. เหมยลี่   ปลอดแสน        ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อเลโก้และบอกเล่าเรื่องราวจากจินตนาการ หัวข้อ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชนะเลิศระดับประถมศึกษา 
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด