มอบรางวัลโครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบรางวัลโครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 11:35 น.

 อ่าน 4,672

     วันนี้ (25 ก.พ. 59)  เวลา 09:30 น.  นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัลโครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการประกวดดังนี้

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง ชัญญานุช เหล่าเขตกิจ โรงเรียนวัดมเหยงค์ อำเภอนครหลวง  ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายภูวนนท์ ปิติธรรมา โรงเรียนวัดคงษา (ประชารัฐอุปถัมภ์) ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท  

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงชาลิสา บุญประเสริฐ โรงเรียน โรงเรียนวัดมเหยงค์ อำเภอนครหลวง ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  

ชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงธนัชชา พิศาล โรงเรียนวัดคงษา (ประชารัฐอุปถัมภ์) อำเภอผักไห่ ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท  

ชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงชาลิสา จิตตั้งมั่น โรงเรียนวัดมเหยงค์ อำเภอนครหลวง ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท  

และโรงเรียนลายมือสวย ได้แก่ โรงเรียนวัดมเหยงค์ อำเภอนครหลวง  ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  

 

 

  

 

 
  

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด