คุมประพฤติจังหวัดฯติดตามผู้ผิดเงื่อนไขอย่างต่อเนื่องเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุมประพฤติจังหวัดฯติดตามผู้ผิดเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง

ผู้เขียน:  สนง.คุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 20:43 น.

 อ่าน 3,026

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสานความร่วมมือกับกองพันทหารม้าที่ ๒๓  รักษาพระองค์และกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กลับเข้ามาปฏิบัติตามเงื่อนไข


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด