ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิประกันสังคมได้ทุกที่ทุกเวลาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิประกันสังคมได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 08:47 น.

 อ่าน 3,121
                                                              ข่าวที่    26 / 2554
 
เรื่อง ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิประกันสังคมได้
ทุกที่ทุกเวลา
 
           กองทุนประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ผู้ประกันตน
รับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล และทุกครั้งที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
 
          นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศให้
ผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถ
เบิกค่าบริการทางการแพทย์โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์
สำหรับค่ารักษาโรงพยาบาลของรัฐเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่โรงพยาบาล
เอกชน เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับคนไข้นอก ส่วนเกินเบิกได้ตามเงื่อนไข
กฎหมายกำหนด
 
          สำหรับโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาพยาบาลอาจเป็นโรงพยาบาลใน
โครงการประกันสังคมหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าเข้ารับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลใน
โครงการประกันสังคม สามารถแสดง    บัตรรับรองสิทธิและแจ้งให้โรงพยาบาล
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานพยาบาลตั้งอยู่
ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
 
          หากมีผู้ประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-213415-8
สาขาอำเภออุทัยหมายเลข 035-800812-6
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด