ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟันได้เท่าไรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟันได้เท่าไร

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 08:33 น.

 อ่าน 12,991
       ข่าวที่    27 / 2554
 
 
เรื่อง ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟันได้เท่าไร
 
           ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีทันตกรรมให้ผู้ประกันตนทั้งครอบคลุมและ
จ่ายเงินเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
           นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์กรณีผ่าตัดฟันคุด ทำให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าถอนฟัน อุดฟัน
ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุดไม่เกิน 300 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 600 บาท ต่อปี
 
           สำหรับคนใส่ฟันเทียมถอดได้บางส่วนจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้ 1,300 บาท
ถ้าใส่ 5 ซี่ขึ้นไปเบิกได้ 1,500 บาท และหากใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือ
ล่าง เบิกได้ 2,400 บาท ถ้าใส่ทั้งปากบนและล่างเบิกได้ 4,400 บาท ซึ่ง
หลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวทำให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกับ
ค่าใช้จ่ายจริง และสามารถใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ที่ทำจากวัสดุใดก็ได้ ขณะที่
หลักเกณฑ์เดิมเบิกค่าใช้จ่ายได้น้อยกว่าและกำหนดให้เบิกได้เฉพาะฟันเทียม
ชนิดถอดได้ฐานอคริลิกเท่านั้น
           ปัจจุบันการเบิกอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ทำได้ง่ายโดยส่งแบบคำขอ
รับประโยชน์ทดแทน (สปส 2-16) พร้อมด้วยสำเนาหน้าที่มีเลขที่บัญชี
สมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องจะดำเนินการสั่งจ่ายเงิน
เข้าบัญชีได้ภายใน 7 วัน หากเบิกค่าใส่ฟันเทียมเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มคือสำเนา
เวชระเบียนประวัติผู้ป่วยเท่านั้น
 
          หากมีผู้ประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-213415-8
สาขาอำเภออุทัยหมายเลข 035-800812-6
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{
 
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด