การรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 18:01 น.

 อ่าน 2,710
                                                      ข่าวที่ 15 / 2554
 
เรื่อง การรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
              ในเดือนมิถุนายน 2554 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดการ
ออกหน่วยบริการรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่ทุกอำเภอของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในเดือน
มิถุนายน 2554 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดออกหน่วยบริการรับสมัคร
แรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรับเงินสมทบ ระหว่างเวลา  8.30-12.30 น. ดังนี้
 
      1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา   วันที่ 21 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา
      2. อำเภอท่าเรือ                วันที่ 14 มิถุนายน 2554     ณ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาก
      3. อำเภอบางปะอิน            วันที่ 24 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน
      4. อำเภอเสนา                 วันที่ 20 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอเสนา
      5. อำเภอผักไห่                 วันที่ 22 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่
      6. อำเภอบางบาล             วันที่ 14 มิถุนายน 2554     ณ เทศบาลตำบลบางบาล
                                        วันที่ 20 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอบางบาล
      7. อำเภอบางปะหัน           วันที่ 13,17 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน
      8. อำเภอนครหลวง            วันที่ 17 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง
      9. อำเภอมหาราช             วันที่ 16,23 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช
      10. อำเภอบ้านแพรก           วันที่ 23 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก
      11. อำเภอบางไทร             วันที่ 15,22 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร
      12. อำเภอลาดบัวหลวง        วันที่ 16 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง
                                        วันที่ 21 มิถุนายน 2554     ณ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเมือง
      13. อำเภอบางซ้าย             วันที่ 24 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย
      14. อำเภออุทัย                 วันที่ 21 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย
                                        วันที่ 23 มิถุนายน 2554     ณ หมู่ 3 ตำบลเสนา
                                        วันที่ 28 มิถุนายน 2554     ณ อบต.บ้านช้าง
      15. อำเภอภาชี                 วันที่ 22 มิถุนายน 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอภาชี
      16. อำเภอวังน้อย              วันที่ 6 มิถุนายน 2554      ณ อบต.ลำไทร
                                       วันที่ 9 มิถุนายน 2554      ณ อบต.วังน้อย
                                        วันที่ 14 มิถุนายน 2554     ณ อบต.ชะแมบ
 
               ขอให้แรงงานนอกระบบ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย, ขับรถรับจ้าง, 
ทำนา, ทำไร่, กลุ่มผลิตอาหาร, กลุ่มผลิตเครื่องจักสาน ฯลฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบได้ที่หน่วยบริการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข
035-800812-9 
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด