สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:15 น.

 อ่าน 25,885
                                                             
ข่าวที่ 20 / 2554
 
 
เรื่อง สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
 
              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มอัตราจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร    

มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 ม.ค. 2554 โดยเริ่มจ่ายของเดือนพฤษภาคม  54 เป็นเงิน 400 บาท และ
รับเงินตกเบิก เดือนมกราคม–เมษายน  2554 เดือนละ 50 บาท รวม 200 บาท ในกรกฎาคมนี้ 


              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
(ฉบับที่ 2) ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมีผลบังคับใช้
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยได้มีการปรับเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตรให้    เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 400 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน
 
              ดังนั้น ผู้ประกันตนที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปี และเป็นผู้ประกันตนที่
ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน สามารถใช้สิทธิเบิกเงิน
สงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 2 คน โดยได้รับการสงเคราะห์บุตรเป็นการเหมาจ่ายรายเดือน
เดือนละ 400 บาท ต่อบุตร 1 คน
              ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของเดือนพฤษภาคมให้
ผู้ประกันตนได้รับเงินในวันที่ 30 มิถุนายน จำนวน 400 บาท และรับเงินตกเบิกตั้งแต่ เดือน
มกราคม–เมษายน 2554 เดือนละ 50 บาท เป็นจำนวนเงิน 200 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2554
 
              หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.
1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้
บริการ  24 ชั่วโมง)  
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด