ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:34 น.

 อ่าน 2,875

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจำปี พ.ศ.2556  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*********************************************

กลุ่มที่ 1  ตามรายชื่อแนบท้าย

กลุ่มที่ 2 ตามรายชื่อแนบท้าย

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 โดยทางจังหวัดจะพิจารณาจากการยืนยันเข้ารับการอบรมตามลำดับก่อน - หลัง (รับจำนวนกลุ่มละ 30 คนเท่านั้น) ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น และผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด

วิธียืนยันเข้ารับการอบรม / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1. ทางโทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลข 035-336554-5 ต่อ 27

2. ทาง E-MAIL : PATCHANEE2004@HOTMAIL.COM    หรือ    KUMPAI_NK@HOTMAIL.COM

3. มือถือ 081-3409646  (คุณพัชณีย์)

                 084-0661104  (คุณนิชนันท์)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด