ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:53 น.

 อ่าน 4,125

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2556 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 19 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ท้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการนี้ สำนักฝึกอบรมฯ ได้จัดโปรโมชั่นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ มอบส่วนลดเมื่อส่งเข้ารับอบรม 4 คนลด7% ส่งเข้าอบรม 6 คนขึ้นไปลด10% และส่ง 4 คน แถมฟรี 1 คน ส่ง 6 คนขึ้นไป แถมฟรี 2 คน สำหรับข้าราชการ ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ทาง www.training.mut.ac.th 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด