ไทยช่วยเหลือ สปป.ลาวปรับโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ ASEAN Summit 2016เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยช่วยเหลือ สปป.ลาวปรับโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ ASEAN Summit 2016

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:27 น.

 อ่าน 2,575

ไทยช่วยเหลือ สปป.ลาวปรับโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ ASEAN Summit 2016

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในวงเงินรวม 313.37 ล้านบาท

        เนื่องจากสปป. ลาว มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Summit ในปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดจัดเตรียมความพร้อมของนครหลวงเวียงจันทน์ โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

         สปป.ลาว จึงขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ได้แก่ ถนน 14 เส้นทางและร่องระบายน้ำ เพื่อรองรับคณะผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด