การจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:51 น.

 อ่าน 5,346

 

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์หลัก ตำบลท่าหลวง  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556และครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2556   ณ    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด