จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (2558-2561) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (2558-2561) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:56 น.

 อ่าน 2,939

วันนี้ 19 ก.ย. 56 เวลา 09.00 น.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (2558-2561) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯของจังหวัด และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการฯ ของจังหวัดให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ ยอมรับและให้การสนับสนุนผลักดันการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน  เข้าร่วมจำนวนกว่า ๓๕๐ คน

สำหรับวิทยากรผู้บรรยายได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด