ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเมียนมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเมียนมา

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:42 น.

 อ่าน 2,142

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเมียนมา

ระบบ สาธารณณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเมียนมายังไม่ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องโครง สร้างการคมนาคมขนส่งขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน

นอก จากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการให้บริการกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอแก่ความต้อง การของประชาชน การขาดแคลนไฟฟ้าเกิดขึ้นเกือบทุกที เช่น กรุงย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นเขต อุตสาหกรรมแต่มีไฟฟ้าใช้เพียง 3-4 ชั่วโมงในแต่ละวันเท่านั้น

จึง ทำให้บรรดาโรงงาน และธุรกิจในย่างกุ้งต้องพึ่งตนเองด้วยการหาเครื่องปั่นไฟฟ้ามาใช้เอง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาอย่างราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกว่าสองเท่า จึงมีแนวโน้มที่ธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมจะต้องปิดลง

ใน ขณะที่เมืองเนปิดอว์ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของเมียนมามีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตามถนน ตลอดจนอาคารของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐมีไฟฟ้าประดับประดาอย่างสว่างไสวตลอดทั้งคืน

จาก การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเมียนมาแต่ขาดแคลนไฟฟ้า ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา รัฐบาลเมียนมาได้เพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศมากขึ้น จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันก๊าซ กังหันไอน้ำและโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซล และ ใช้ระยะการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม้จะมีต้นทุนการผลิตสูง การก่อสร้างยาวนานกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าแบบ พลังงานความร้อนร่วม แต่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านได้ดีกว่า

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 17 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด