เตรียมการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ "อาไล พาเพลิน”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ "อาไล พาเพลิน”

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14:03 น.

 อ่าน 3,802

เตรียมการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ "อาไล พาเพลิน”

     นาง วันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทน ฝ่ายไทย เป็นประธานการหารือระหว่างผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กับผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนฯ และสำนักงานสารนิเทศบรูไนฯ ในการประชุมเตรียมการร่วมไทย-บรูไนฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำความตกลงกันในรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมตาม พันธสัญญาไทย-บรูไนฯ ประจำปี 2559 ซึ่งรวมถึงการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนดังกล่าวด้วย นอกจากความร่วมมือด้านวิทยุ ด้านโทรทัศน์ และด้านข้อมูลข่าวสาร

     การ ประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และจัดนิทรรศการร่วม (The Joint Exhibition Programme) ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน "Youth” เพื่อแสดงให้เห็นขีดความสามารถของเยาวชนในการสร้างประโยชน์และความร่วมมือ แก่ประเทศชาติ อันเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2559 ซึ่ง กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทั้งสองพร้อมกับการจัดประชุมคณะ กรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด