ไทย-เมียนมา พร้อมร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน เตรียมพร้อมเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านถาวรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย-เมียนมา พร้อมร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน เตรียมพร้อมเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านถาวร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14:01 น.

 อ่าน 2,623

ไทย-เมียนมา พร้อมร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน เตรียมพร้อมเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านถาวร

     พัน เอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น(ฝ่ายไทย) นำคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมกับ พันโท มินแล็ต ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็ว 530 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (ฝ่ายเมียนมา) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา หรือ TBC (Township Border Committe) ครั้งที่ 30

    ทั้ง สองฝ่ายพร้อมร่วมมือพัฒนาสัมพันธ์แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ชายแดน เตรียมพร้อมเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านถาวร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จ๊ะ จ.บอละแคะ รัฐคะยา ประเทศสหภาพเมียนมา การประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การประสานงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วม มือในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารทั้งสองประเทศตามแนวชายแดน ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งสร้างปัญหาในกับประชาชนตามแนว ชายแดนอยู่ในขณะนี้โดยฝ่ายเมียนมาได้กำชับประชาชนทุกพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP13) เป็นจุดผ่านแดนถาวร การแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการจัดทำโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งความร่วมมือเรื่องผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ฝ่ายไทยพร้อมส่งกลับเมื่อ เมียนมามีความพร้อมและเตรียมสถานที่รองรับเรียบร้อย ซึ่งจุดหมายหลักในการประชุม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมทั้งสามารถร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาให้ ยุติลงในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด