ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-สหรัฐอเมริกาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-สหรัฐอเมริกา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:08 น.

 อ่าน 5,943

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-สหรัฐอเมริกา

      นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลาย ประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย

อาเซียน-สหรัฐอเมริกา
 
      ความสัมพันธ์ระหว่างอา เซียน-สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยเน้นให้ความสำคัญต่อประเด็นการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งมีการจัดทำปฏิญญาร่วมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (ASEAN-U.S. Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) ในปี พ.ศ.2545 ด้านเศรษฐกิจ ได้ลงนามในเอกสารกรอบความตกลงการค้าและการลงทุน (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการร่วมมือกับอาเซียนเกี่ยวกับการสนับสนุนการรวมตัวของ อาเซียน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการเสริมสร้างประสิทธิภาพของสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้บรรลุถึงจุดสูงสุดเมื่อมีการประกาศ แถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน (Joint Vision Statement on ASEAN-U.S. Enhanced Partnership) เมื่อปี พ.ศ. 2548 และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกันเมื่อปี พ.ศ.2549 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2552 ได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรไมตรีและร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และกำหนดให้มีการจัดตั้ง ASEAN-U.S. Eminent Person Group (EPG) รวมทั้งมีการดำเนินความร่วมมือตาม Plan of Action to Implement the ASEAN-U.S. Strategic Partnership for Enduing Peace and Prosperity (2011-2015)
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด