กระทรวงแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:08 น.

 อ่าน 569

กระทรวงแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานอาเซียน

   เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้ประสานงานด้านทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนของ ILO ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา

      นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน มีแนวคิดว่า ประเทศไทยควรเป็น HUB ของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยังด้อยทักษะฝีมือให้ขึ้นมารองรับการผลิตและการบริการและสามารถกระจายแรงงานเหล่านี้ไปสู่อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการย้ายการลงทุนไปสู่ลุ่มน้ำโขง

       นอกจากการจัดทำหลักสูตรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ควรร่วมมือจัดตั้งกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น เพราะแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และผลที่เกิดจากการพัฒนาทุนมนุษย์จะทำให้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและนำพาประเทศไปสู่การเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาและสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำแผนปฏิบัติการที่ได้จากการหารือร่วมกันมาปรับปรุงเป็นรูปแบบไตรภาคีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด