กระทรวงแรงงาน เสริมศักยภาพแรงงานรองรับ AECเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงแรงงาน เสริมศักยภาพแรงงานรองรับ AEC

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:48 น.

 อ่าน 1,049

กระทรวงแรงงาน เสริมศักยภาพแรงงานรองรับ AEC

     หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ว่า ขอบคุณสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเรื่องที่จะทำให้ช่างฝีมือไทยได้หนังสือรับรองวิชาชีพควบคุม (License) ในสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้ออกหนังสือวิชาชีพควบคุม หรือ License รวมถึงได้ช่วยกันพัฒนาวิธีการทดสอบซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน

    ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้วางแผนร่วมกับสมาคมช่างเหมาและเครื่องกลไทย ว่าในปี 2559 จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวฯ ให้เป็นรูปธรรม โดยการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสมาคมฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 13 แห่ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการอบรมและทดสอบมาตรฐานให้กับผู้ที่ทำงานในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีอันตราย

    ทั้งนี้ เรื่องของวิชาชีพควบคุม หรือ License ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ยิ่งเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเตรียมคนของเราให้มีความรู้ความสามารถนับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจากนี้ไปอาชีพที่ทำอยู่ถ้าไม่มีหนังสือรับรองก็จะไม่สามารถทำงานได้ จะมีโทษตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยทั้งในเรื่องการทดสอบให้ผู้อื่นให้เข้าไปสู่ระบบของมาตรฐานฝีมือแรงงานและเรื่องของการเข้าไปสู่ระบบของการประเมินให้เป็นผู้ที่ผ่านการให้วิชาชีพควบคุมในสาขาช่างไฟฟ้า ในอาคาร ระดับ 1

ข้อมูล : กระทรวงแรงงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด