ไทย-สปป.ลาว เตรียมจัดตั้งกองทุนแรงงาน ASEANเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย-สปป.ลาว เตรียมจัดตั้งกองทุนแรงงาน ASEAN

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:11 น.

 อ่าน 1,301

ไทย-สปป.ลาว เตรียมจัดตั้งกองทุนแรงงาน ASEAN

     พล เอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเดินทางไปเยือน สปป.ลาว โดยประชุมร่วมกับ ดร.คำแพง ไชสมแพง เจ้าแขวงหลวงพระบาง พร้อมด้วยปลัดกระทรวง อธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานและอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สปป.ลาว ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครเวียงจันทน์ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะมีการลงนาม MOU ด้านแรงงานร่วมกัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ (สงกรานต์) ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน พ.ค. 59 ณ นครเวียงจันทน์ โดย MOU ที่ลงนามร่วมกันมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ ที่ สปป.ลาว ต้องการเพื่อให้เราเดินไปด้วยกันตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ฝึกทักษะฝีมือแรงงานของ ASEAN และให้มีผู้แทนในแต่ละประเทศประจำที่สถาบันฯ แห่งนี้ ประการสำคัญเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้ง "กองทุนแรงงาน ASEAN” ที่ สปป.ลาว จะเสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ASEAN ด้วย

     นอก จากนั้น สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้การดูแลผู้ใช้แรงงาน สปป.ลาว ที่ไปทำงานในประเทศไทยอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ EU และ ILO ชื่นชม นอกจากนั้น เพื่อให้การประสานงานระหว่างกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสร้างการรับรู้ระเบียบ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทางก่อนไปทำงานด้วย และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้าน ต่าง ๆ ตามที่ สปป.ลาว ต้องการในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ASEAN

     จาก นั้น เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว (นายทองสิง ทำมะวง) ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้แสดงความยินดีที่การเยี่ยมเยียนและหารือเรื่อง MOU ประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมขอบคุณประเทศไทยที่ให้การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่แรงงาน สปป.ลาว อย่างดียิ่ง และประสงค์ให้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อกลับมาพัฒนา สปป.ลาวต่อไป พร้อมทั้งจะร่วมกันดูแลให้ระบบการจ้างงานระหว่างกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ขจัดขบวนการค้ามนุษย์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะปรึกษาหารือร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศต่อไป

     ทั้ง นี้ ปัจจุบันแรงงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในประเทศไทยมีจำนวน 218,184 คน โดยแยกเป็นกลุ่มตามมติ ครม. (บัตรสีชมพู) จำนวน 141,847 คน นำเข้าตาม MOU จำนวน 31,795 คน พิสูจน์สัญชาติเดิมจำนวน 44,372 คน รวมทั้งแรงงานฝีมือและได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 170 คน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด