เชิญอบรมคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ค่าลงทะเบียน 200 บาทเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญอบรมคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ค่าลงทะเบียน 200 บาท

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11:33 น.

 อ่าน 3,593

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอเชิญบุคลากรภาครัฐ และผู้สนใจเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ จากฐานนิทรรศการโลกไอซีที ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สังกัด สำนักงาน กศน.

ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 1    จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน ดังนี้

 
1. หลักสูตร " Adobe Photoshop cs2 " จำนวน 14 ชั่วโมง รุ่นที่ 1   วันที่ 30-31 ตุลาคม 2553
2. หลักสูตร " Adobe Illustrator cs2 " จำนวน 14 ชั่วโมง รุ่นที่ 1  วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553
3. หลักสูตร " Microsoft PowerPoint 2003 " จำนวน 14 ชัวโมง รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553
 

ณ ห้องนิทรรศการโลกไอซีที  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา (ใกล้กับสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  โดยมี นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ ครู คศ.2 นางสาววันชนก รักษาจิตร์  นักวิชาการศึกษา  และ ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  งาเจือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร  เสียค่าลงทะเบียนพร้อมวัสดุและเอกสาร จำนวน 200 บาท  ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม....

โทรศัพท์ 035-322485 โทรสาร 035-322484

E-mail : nongkiet@windowslive.com


ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  http://ay-sci.com/sci
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด