ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวคู่มือย้อนหลัง จำนวน 11 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

คู่มือการเป็นพิธีกรมืออาชีพ (Master of Ceremony: MC)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 5,885
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,226
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,647
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มืองานวิเทศสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,363
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การใช้งาน QR code

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,641
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การใช้ LINE อย่างสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,391
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบ Cloud computing

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,051
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ