ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวการเกษตรย้อนหลัง จำนวน 19 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,376
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โนมูเรียพิฆาตหนอน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 6,748
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฮอร์โมนไข่ ทางเลือกใหม่ของชาวนา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,892
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กังหันลมแบบง่าย (ปั๊มน้ำ)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,718
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปรับดินด้วยคอกอุ้มดิน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,904
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมักฟางด้วยน้ำหมักชีวภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,460
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการเืพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,534
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กะปิวิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,740
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาแบบลดต้นทุน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,583
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีกล

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,818
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหัศจรรย์กระดานชักร่องน้ำนาข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,745
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาไล่เลน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,761
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดระบบการปลูกข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,821
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สมุนไพร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,523
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน

 อ่าน 1,824
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน

 อ่าน 1,661
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,807
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทดสอบ

 อ่าน 1,177
ผู้ดูแลระบบ