ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวการเกษตรย้อนหลัง จำนวน 19 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,432
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โนมูเรียพิฆาตหนอน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 6,850
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฮอร์โมนไข่ ทางเลือกใหม่ของชาวนา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,953
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กังหันลมแบบง่าย (ปั๊มน้ำ)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,772
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปรับดินด้วยคอกอุ้มดิน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,968
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมักฟางด้วยน้ำหมักชีวภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,520
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการเืพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,603
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กะปิวิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,797
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาแบบลดต้นทุน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,646
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีกล

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,875
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหัศจรรย์กระดานชักร่องน้ำนาข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,798
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาไล่เลน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,832
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดระบบการปลูกข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,887
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สมุนไพร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,584
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน

 อ่าน 1,854
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน

 อ่าน 1,694
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,849
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทดสอบ

 อ่าน 1,226
ผู้ดูแลระบบ