ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 40 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

คู่มือการเป็นพิธีกรมืออาชีพ (Master of Ceremony: MC)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 5,831
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,206
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,625
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มืองานวิเทศสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,351
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น เล่าวิธีการทำงาน

 อ่าน 1,266
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การใช้งาน QR code

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,612
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การใช้ LINE อย่างสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,372
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบ Cloud computing

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,039
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,432
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โนมูเรียพิฆาตหนอน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 6,849
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฮอร์โมนไข่ ทางเลือกใหม่ของชาวนา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,953
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กังหันลมแบบง่าย (ปั๊มน้ำ)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,772
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปรับดินด้วยคอกอุ้มดิน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,967
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมักฟางด้วยน้ำหมักชีวภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,520
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการเืพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,603
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กะปิวิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,797
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาแบบลดต้นทุน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,646
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีกล

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,875
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหัศจรรย์กระดานชักร่องน้ำนาข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,798
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาไล่เลน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,832
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดระบบการปลูกข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,887
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สมุนไพร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,584
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการเป็นเลิศสู่องค์กรขวัญใจประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,583
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,293
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการที่ดี (2554)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,073
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ข่าวล่าสุด