ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 40 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

คู่มือการเป็นพิธีกรมืออาชีพ (Master of Ceremony: MC)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 5,651
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,117
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,548
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มืองานวิเทศสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,289
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น เล่าวิธีการทำงาน

 อ่าน 1,204
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การใช้งาน QR code

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,530
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การใช้ LINE อย่างสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,285
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบ Cloud computing

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 968
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,376
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โนมูเรียพิฆาตหนอน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 6,748
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฮอร์โมนไข่ ทางเลือกใหม่ของชาวนา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,892
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กังหันลมแบบง่าย (ปั๊มน้ำ)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,718
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปรับดินด้วยคอกอุ้มดิน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,904
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมักฟางด้วยน้ำหมักชีวภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,460
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการเืพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,534
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กะปิวิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,740
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาแบบลดต้นทุน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,583
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีกล

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,818
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหัศจรรย์กระดานชักร่องน้ำนาข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,745
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำนาไล่เลน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,761
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดระบบการปลูกข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,821
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สมุนไพร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,523
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการเป็นเลิศสู่องค์กรขวัญใจประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,526
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,233
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการที่ดี (2554)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,001
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ข่าวล่าสุด