ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวการบริหารย้อนหลัง จำนวน 6 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น เล่าวิธีการทำงาน

 อ่าน 1,289
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการเป็นเลิศสู่องค์กรขวัญใจประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,606
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการที่ดี (2554)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,092
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (2553) (2554)

 อ่าน 12,784
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการขยะในชุมชน (2553)

 อ่าน 7,440
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา