ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวการบริหารย้อนหลัง จำนวน 6 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น เล่าวิธีการทำงาน

 อ่าน 1,265
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการเป็นเลิศสู่องค์กรขวัญใจประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,583
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริการที่ดี (2554)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,072
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (2553) (2554)

 อ่าน 12,754
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการขยะในชุมชน (2553)

 อ่าน 7,415
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา