ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่มือการเป็นพิธีกรมืออาชีพ (Master of Ceremony: MC)

ผู้เขียน:  จิราภรณ์ ด้วงโต จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 5,836
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ความรู้ล่าสุด
ความรู้ประเภทคู่มือ
ความรู้โดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา