ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 1,066
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ความรู้ล่าสุด
ความรู้ประเภทคู่มือ
ความรู้โดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา