เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

เกษียณอายุราชการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

การเลื่อนเงินเดือน

ปี 2560 

ปี 2559

ปี 2558

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

ภาพข่าวบุคคล

ภาพอบรม/สัมมนา

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 vcs เรื่อง เตรียมรับ นปร.12  มารับปฏิบัติราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อ่านต่อรายละเอียด

 

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่ ข้าราชการ เป็นประจำทุกปี  สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

สำหรับ การเรียนภาษาอังกฤษปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...เปิดรับสมัครแล้ว อ่านรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก

 

กิจกรรมล่าสุด

ประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  อ่านต่อรายละเอียด>>

ติดต่อขอรับไฟล์เพื่อจัดทำไวนิลได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลความก้าวหน้าจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา>>

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  นางศิริพร กฤชสินชัย รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปปท.เขต 1 ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร ณ บริเวณแม่น้ำป่าสัก วัดศาลาลอย หมู่ 11 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายทศพล  เผื่อนอุดม นายอำเภอท่าเรือ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสรุปผลและนำเยี่ยมชม

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.  นางศิริพร  กฤชสินชัย รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปปท.เขต 1 ออกตรวจพื้นที่ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิกอำเภอนครหลวง ณ วัดสีจำปา หมู่ 6  ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพิรุณ  วิมลอักษร นายอำเภอนครหลวง สรุปผลและนำเยี่ยมชม

 


โครงสร้างบุคลลากร


นางจรัญญา ศรีไพร
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)