ภาพ logo website หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

เกษียณอายุราชการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

การเลื่อนเงินเดือน

ปี 2560 

ปี 2559

ปี 2558

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

ภาพข่าวบุคคล

ภาพอบรม/สัมมนา

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่ ข้าราชการ เป็นประจำทุกปี  สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

สำหรับ การเรียนภาษาอังกฤษปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...เปิดรับสมัครแล้ว อ่านรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก

 

กิจกรรมล่าสุด

ประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

อ่านต่อรายละเอียด > คลิก

หรืออ่านต่อที่ >> เฟสบุ๊ค ปปช.อยุธยา แฟนเพจ 

กำหนดการ


โครงสร้างบุคลลากร


นางจรัญญา ศรีไพร
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)