โครงการฝึกอบรมฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาและอำเภอเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาและอำเภอ

ผู้เขียน:  บังอร ไกรนิยม จาก สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20:50 น.

 อ่าน 2,627

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการที่เป็นเลิศของข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขา และอำเภอ  โดยนายปราโมทย์ ยามาลี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย  ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

              

                  

             


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด