การตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 09:15 น.

 อ่าน 1,606

                ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรับมนตรี เข้าตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน ๕ หน่วยงาน ได้แก่

           

           1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
           4. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางนมโค
           5. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

โดยให้คำแนะนำสร้างเครือข่ายฯ ประชุมแนะนำโครงการสร้างเครือข่ายตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจแนะนำ การสร้างเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพะรนครศรีอยุธยา และออกตรวจหน่วยงานอื่นๆ ตามลำดับ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด