พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดวรนาถบรรพต ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดวรนาถบรรพต ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด