เชิญชวนประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญชวนประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 16:05 น.

 อ่าน 8,205

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือเอพีโอ (Asian Productivity Organization: APO)
ร่วมสนับสนุนโดย องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (National Productivity Organization: NPOs) ของ 20 ประเทศสมาชิก (ตัวแทนของประเทศไทย คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
เชิญชวนส่งประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนไทยทุกคน

PO

กติกาการสมัคร

เปิดรับสมัคร    10 ตุลาคม 2554 
หมดเขต         29 กุมภาพันธ์ 2555  ก่อนเวลา 17.30 น. (เวลาในประเทศญี่ปุ่น)
ประกาศผล      31 พฤษภาคม 2555

การส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพเข้าประกวดทางอีเมลเท่านั้นที่
apo-photocontest@apo-tokyo.org
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาและใบสมัครได้ที่
www.apo-tokyo.org
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณนันทนา โทรศัพท์  0-2619-5500  ต่อ 122

Download  รายละเอียดการสมัคร

Download  Entry From

กติกาการประกวด Theme "Productivity and Sustainable Development"

การประกาศผลการประกวด
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการแจ้งผลโดยตรงจากเอพีโอทางอีเมลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และประกาศผลใน   APO News ฉบับเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 หรือเว็บไซต์ www.apo-tokyo.org

หัวข้อ "การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 1. ผู้สมัครส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยไม่มีค่าสมัคร
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล บันทึกเป็นนามสกุล RAW File และทำการแปลงไฟล์เป็นภาพสี นามสกุล JPEG File ขนาด 8 x12 นิ้ว เท่านั้น ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi  โดยไฟล์ภาพที่แปลง (Processed) แล้วจะต้องมีขนาด 1 – 5 เมกาไบท์ และห้ามตกแต่งภาพจนเกินจริง
 3. ภาพที่ส่งสามารถปรับแต่งไฟล์ภาพ เช่น ตัดส่วนภาพ (cropping), เผาหรือบัง (burning/dodging) ,ปรับความสว่างและความเปรียบต่าง (brightness/contrast correction) , ปรับความสด (vibrance) และค่าแสง(exposure) ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้ห้ามการปรับเปลี่ยนสี (Color shifting) ,การทำ HDR (high dynamic range),การต่อภาพแบบพานอรามา (panoramas) และการประกอบภาพ (composite photos) โดยเด็ดขาด
 4. ภาพที่ส่งห้ามทำขอบภาพและเครื่องหมายใดๆ ลงบนไฟล์ภาพทั้งสิ้น
 5. การส่งภาพเข้าประกวดให้ส่งทางอีเมลเท่านั้นที่ apo-photocontest@apo-tokyo.org และในหนึ่งภาพต้องส่งทั้ง RAW File และ JPEG File โดยตั้งชื่อภาพดังนี้ นามสกุล_ชื่อย่อประเทศ_หมายเลขภาพ (Last Name_ Country Abbreviation_ Entry#)  เช่น  Rakdee_THAI_1.JPEG. สำหรับ JPEG File และ Rakdee_THAI_1.CR2 สำหรับ RAW File ทั้งนี้ผู้จัดจะไม่รับภาพโดยการพิมพ์หรือส่งฟิล์ม
 6. ภาพที่ส่งจะต้องแนบใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มแยกแต่ละภาพ  สามารถดาว์โหลดได้ที่ www.apo-tokyo.org  และให้ส่งพร้อมไฟล์ภาพตามอีเมลในข้อ 5
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และต้องถ่ายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
 8. ภาพที่ได้รับรางวัลทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของเอพีโอ  โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในทุกกรณีที่เอพีโอ นำไปพิมพ์เผยแพร่ในที่สาธารณะ
 9. เอพีโอจะไม่รับผิดชอบภาพการนำภาพของบุคคลอื่นมาทำซ้ำ หรือเคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทุกกรณี
   

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด