ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั้งจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ผู้เขียน:   จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:51 น.

 อ่าน 3,478

เนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์การอิสระ ในระยะที่ ๒ เดิมช่วงวันที่ ๑๘-๑๙ ต.ค.๒๕๕๔ ขอเลื่อนวันจัดอบรมฯ แต่เวลาและสถานที่เดิม ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประนครศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็น ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่น ๑ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ (ภาคเช้า) อปท. อ.พระนครศรีอยุธยา,ท่าเรือ,นครหลวง,บางไทร,ผักไห่,บางประหัน และเสนา
รุ่น ๒ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย) อปท. อ.บางบาล,บางปะอิน,ภาชี,ลาดบัวหลวง,วังน้อย,บางซ้าย,อุทัย,มหาราช และบ้านแพรก
รุ่น ๓ วันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๔ (ภาคเช้า) ส่วนราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระ
(หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๑๖.๑/ว๓๘๑๐,ว๓๘๑๑,ว๓๘๑๒ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๔)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด