ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:57 น.

 อ่าน 4,899

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ จะจัดในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี หลักสูตรที่ 2 ระยะเวลา 5 วัน เป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรการรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 2.หลักสูตรการเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ 3.หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพวัยเกษียณอายุราชการ รยละเอียดตามเอกสารแนบ โดยให้ผู้ที่สนใจส่งรายชื่อมาที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด