ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:46 น.

 อ่าน 5,893

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2556 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2556 ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 51 หลักสูตร และหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 8 หลักสูตร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การทำงาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ทางสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมยังได้จัดฝึกอบรมประเภท ln-house- Training  ให้กับหน่วยงานที่สนใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดแต่ละหลัดสูตรและวิธีการสมัครได้ที่ www.icess.tu.ac.th 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด