สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลหน่วยงานบริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลหน่วยงานบริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:09 น.

 อ่าน 3,577

หน่วยงานบริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค เป็นอันดับ 3

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด