วันที่ 13 - 15 กันยายน 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานอยุธยา - อาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานอยุธยา - อาเซียน

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14:42 น.

 อ่าน 2,940

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดงานอยุธยา - อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานอยุธยา - อาเซียน ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดดังนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด