พิธีเปิดคอกอนุบาลกุ้งก้ามกรามเพ่ิมชีวิตให้เจ้าพระยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดคอกอนุบาลกุ้งก้ามกรามเพ่ิมชีวิตให้เจ้าพระยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 08:50 น.

 อ่าน 2,891

อธิบดีกรมประมง (นายวิมล จันทรโรทัย) เป็นประธานพิธี
"เปิดคอกอนุบาลกุ้งก้ามกราม เพ่ิมชีวิตใหม่ให้เจ้าพระยา"

โครงการประมงชุมชน
ณ บ้านลานเท หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ตรา อำเะภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 กันยายน 2556


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด