ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาการผลิต แปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพการตลาดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาการผลิต แปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพการตลาด

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:32 น.

 อ่าน 2,371

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาการผลิต แปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพการตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด