สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมฟังบรรยายสรูปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯรายตัวชี้วัด/รพศ/รพท นำเสนอ Service Plan/ผลงานเด่นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมฟังบรรยายสรูปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯรายตัวชี้วัด/รพศ/รพท นำเสนอ Service Plan/ผลงานเด่น

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:35 น.

 อ่าน 2,515

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมฟังบรรยายสรูปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯรายตัวชี้วัด/รพศ/รพท นำเสนอ Service Plan/ผลงานเด่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด