ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ผู้เขียน:  ปิยธิดา เลิศสุรวัฒน์ จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:44 น.

 อ่าน 1,756

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557  เด็กและเยาวชนตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่กำลังจะมาถึงนี้ สืบเนื่องจากอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือภาษาราชการในการประสานงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก-เยาวชนในเรื่องการพัฒนาทักษะภาษา ทักษะชีวิต ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างสันติสุข เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า โดยมีท่านผู้อำนวยการนันทนัช อุปริรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด