วันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หน.สนจ. รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ในการประกวดเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หน.สนจ. รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ในการประกวดเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:53 น.

 อ่าน 1,715

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หน.สนจ. รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ในการประกวดเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด