อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอบางปะหันเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน

ผู้เขียน:  นพวรรณ รื่นพล จาก อำเภอบางปะหัน
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:04 น.

 อ่าน 3,107

นายปรัชญา  เปปะตัง นายอำเภอบางปะหัน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน             หมู่ที่ 1 – 5 ตำบลบ้านลี่  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่  ร่วมกับออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่   ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดประมุง

          ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหา  ความต้องการต่างๆ เพื่อประมวลนำไปแก้ไข และการให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ และทรัพย์สิน และมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้รับทราบ อีกทั้ง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะหัน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประมุง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรองรับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนชาวตำบลบ้านลี่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด