คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:49 น.

 อ่าน 3,988

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด