การประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmers Market) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmers Market) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 14:45 น.

 อ่าน 2,089

วันนี้ (4 ก.พ.58) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmers Market) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องเพื่อทราบ
1.ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร (Farmers Market) บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินการจัดตลาดเกษตรกร (Farmers Market) บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ผลการประเมินรอบเดือนธันวาคม 2557 เท่ากับ 65.46 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
-ผลการประเมินรอบเดือนมกราคม 2558 เท่ากับ77.81 อยู่ในเกณฑ์ ดี   (โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 15 ปทุมธานี)
3.ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มผู้ค้าในตลาดเกษตรกร (Farmers Market) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-นายปริญญา รอดฤดี ประธานกรรมการ  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย ข้าวกล้อง ผักปลอดสารพิษ
-นายสมาน ขันธชัย รองประธานกรรมการ  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย นมแพะพาสเจอร์ไรซ์
-นายณัฐวุฒิ อยู่เปี่ยม เหรัญญิก  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย ไข่เค็มพอเพียง
-นายเอกชัย จักรกรณ์ ประชาสัมพันธ์  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย ต้นไม้ประดับ
-นางปิยธิดา นิลาด เลขานุการ  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย หน่อไม้ฝรั่ง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด