สินค้าส่งออก-นำเข้าของเมียนมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สินค้าส่งออก-นำเข้าของเมียนมา

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:14 น.

 อ่าน 29,730

สินค้าส่งออก-นำเข้าของเมียนมา

สินค้าส่งออก

สินค้า ส่งออกหลักของประเทศเมียนมา ได้แก่ สินค้าขั้นปฐมภูมิ และวัตถุดิบจากธรรมชาติ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก เสื้อผ้า ถั่ว ไม้เนื้อแข็งและแร่ธาติ เป็นต้น

สินค้านำเข้า

สินค้า นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทุติยภูมิ อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่งที่ไม่ใช้ไฟฟ้า น้ำมันปิโตรเลียม เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และยารักษาโรค เป็นต้น

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด