การดำเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต และ สปป.ลาว เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต และ สปป.ลาว

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:29 น.

 อ่าน 4,202

     
การดำเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต และ สปป.ลาว มีขั้นตอน ดังนี้      

1.การดำเนินธุรกิจด้านการผลิตถ่านไม้ และโรงงานแปรรูปธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจดังกล่าวนี้ สามารถลงทุนได้แต่ต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลโดยตรง
 
2. ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจอยู่แขวงสะหวันนะเขต มีดังนี้
การลงทุนจากต่างประเทศใน สปป.ลาว ต้องกระทำผ่านคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (คลท.) ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่มีจุดประสงค์อยากลงทุนอยู่ สปป.ลาว หรือในแขวงสะหวันนะเขตต้องยื่นคำร้องต่อกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน (คลท) หรือแผนกแผนการและการลงทุนแขวงฯ พร้อมด้วยเอกสารประกอบ คือ สำเนาหนังสือผ่านแดน, ประวัติส่วนบุคคล, บทวิพากษ์เศรษฐกิจ-เทคนิคหรือแผนดำเนินธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนิติบุคคล สัญญาการลงทุน ถ้าจะลงทุนในรูปวิสาหกิจ คลท.จะรับคำร้องพร้อมด้วยเอกสาร
 
จากนั้น คลท. หรือแผนการและ การลงทุนแขวงฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามกำหนดเวลาภายใน 15 วัน สำหรับโครงการที่อยู่ในบัญชีส่งเสริมภายใน 25 วัน และโครงการในบัญชีที่มีเงื่อนไขภายใน 45 วัน
 
สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับสิทธิสัมปทาน ผู้ลงทุนต่างประเทศ ใบธรรมเนียมวิสาหกิจและใบธรรมเนียมภาษีอากร ถือว่าเป็นวิสาหกิจที่ถูกต้องได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันได้รับใบอนุญาตการลงทุน วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศต้องเริ่มจัดตั้งปฏิบัติกิจการลงทุนของตน ตามขั้นตอน ของบทวิพากษ์เศรษฐกิจ ที่ได้กำหนดในใบอนุญาตการลงทุน โดยสอดคล้องกับกฎหมาย
 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวใบอนุญาตการลงทุนจะถูกพิจารณายกเลิก
(รายละเอียดอยู่ในดำรัฐจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนต่าง ประเทศ ฉบับเลขที่ 301/นย. ลงวันที่ 12/10/2005 หมวดที่ 8 การติดตั้งและขั้นตอนการขออนุญาตลงทุน)
 
สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแผนการและการลงทุนแขวงสะหวันนะเขต
โทรศัพท์ +(856) 41-212163
 
คนไทยที่ประสงค์จะทำงานใน สปป.ลาว ควรดำเนินการขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายลาว โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด