การค้าการลงทุนไทย-เดนมาร์กแจ่มใส โลจิสติกส์ไทยโดดเด่นในภูมิภาคเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การค้าการลงทุนไทย-เดนมาร์กแจ่มใส โลจิสติกส์ไทยโดดเด่นในภูมิภาค

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:46 น.

 อ่าน 3,874

การค้าการลงทุนไทย-เดนมาร์กแจ่มใส โลจิสติกส์ไทยโดดเด่นในภูมิภาค

      นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการการเข้าพบและหารือของเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย นายมิเคล เหมนิธิ วินเธอร์ (H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther) และผู้บริหารเมอส์ก กรุ๊ป นายนิลส์ เอส. แอนเดอร์เสน (CEO, Maersk Group, Mr. Nils S. Andersen) ว่าเดนมาร์กและไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการค้าการลงทุนร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเดนมาร์กเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก

     ไทย และเดนมาร์กมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งในด้านการค้าและด้าน การลงทุน เดนมาร์กเป็นประเทศขนาดเล็กแต่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีขั้นสูง ในปี 2558 World Bank จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศน่าลงทุนมากที่สุดอันดับ 1 ของยุโรป และอันดับ 4 ของโลก โดยมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการธนาคาร ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจอย่างอิสระ ไม่กีดกันการลงทุนจากต่างชาติซึ่งได้รับโอกาสเท่าเทียมกันกับบริษัทเดนมาร์ก จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของ เดนมาร์กเพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศตอนเหนือของยุโรป ทั้งนี้ ประเทศแถบสแกนดิเนเวียต่างก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และสภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าออร์แกนนิก รวมถึงสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาโอกาสทางการค้าเพื่อหาลู่ทางขยายการส่งออกให้มาก ขึ้น

      ส่วน การลงทุนของเดนมาร์กในไทย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางซึ่งเดนมาร์กมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในช่วงปี 2556-2558 มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 28 โครงการ มูลค่ารวม 6,938 ล้านบาทเป็น อันดับ 3 จากสหภาพยุโรป หนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยคือ Maersk Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ครอบคลุม 130 ประเทศ พนักงาน 89,000 คน มีรายได้ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 โดยธุรกิจในไทยได้แก่ Maersk Line (Thailand) Ltd. ตั้งเมื่อปี 2492 มีปริมาณขนส่งสินค้าจากไทยในปี 2557 ประมาณ 614,000 TEU หรือ ร้อยละ 10 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งหมดของไทย

      ขณะ นี้ Maersk ให้ความสนใจกับประเทศไทยเป็นพิเศษ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของไทยที่มีความพร้อม ด้านโลจิสติกส์ที่โดดเด่นในภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ชัดเจนรวมถึงให้ความ สำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจบริการโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ดังนั้น แม้ Maersk จะมีสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียที่ฮ่องกง/สิงคโปร์ แต่ก็เล็งเห็นความสำคัญของไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สามารถเข้าถึงประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ได้สะดวก และสามารถเชื่อมต่อด้าน inland พร้อมให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาด้าน Trade Facilitation และการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคโลจิสติกส์ของไทย นอกจากนี้ Maersk มีแผนลงทุนสร้างท่าเรือใหม่ที่ไนจีเรียกับกาน่า แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทั้งสองประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ไทยให้ความสนใจในการขยายตลาดเช่นเดียวกัน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด