นักลงทุนเกาหลีตอบรับการชี้แจงแผนลงทุนในประเทศไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักลงทุนเกาหลีตอบรับการชี้แจงแผนลงทุนในประเทศไทย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:48 น.

 อ่าน 3,156

นักลงทุนเกาหลีตอบรับการชี้แจงแผนลงทุนในประเทศไทย

     นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมมนา "Thailand Moving Forward to Sustainable Growth" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ว่า เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบต่อการส่งออกหลายประเทศทั่วโลก แต่การส่งออกของไทยยังได้รับผลกระทบน้อยหากเทียบกับประเทศอื่นๆ รัฐบาลจึงได้เน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งผ่านมาตรการปฏิรูป เศรษฐกิจ เพื่อผลักดันจีดีพีในปีนี้ให้ขยายตัวได้ร้อยละ 3-3.5

    อย่าง ไรก็ตาม เบื้องต้นมีแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในเชิงแฟชั่น พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้ ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้ง ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ ส่วนด้านการเกษตรนั้น จะเน้นผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต อีกทั้งรัฐบาลยังมีแผนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมชีวะภาพ

     รอง นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สาธารณรัฐเกาหลีประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด แม้จะเริ่มไปพร้อมๆกับไทยก็ตาม โดยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษา สังคม รวมทั้งปฏิรูปอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยจึงได้ทุ่มงบประมาณนำระบบไอทีมาปรับใช้ในด้านต่างๆเช่นเดียวกัน นอกจากนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟฟ้า ท่าเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ทั้งนี้ หากนักลงทุนเกาหลีเข้าไปลงทุนในประเทศไทยจะทำให้สามารถส่งสินค้าไปยังอา เซียนได้สะดวกมากขึ้น จึงยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความสำคัญดูแลนักลงทุนเกาหลีหากมีการขยายการ ลงทุนไปยังประเทศไทย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด