สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:09 น.

 อ่าน 1,935

       เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี และสาธิตการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดใหม่กบเจา ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายวรากร สิทธิมาลิก นายอำเภอบางบาล เป็นประธานในการเปิดงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด